Счетоводител

file.resized_800x209_accauntant


Фирмата търси да назначи СЧЕТОВОДИТЕЛ


Основни функции и задължения:

Обработка на първичните и официалните счетоводни документи;

Осъществява счетоводната отчетност и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на операции, свързани с продажби, доставки, работни заплати и осигуровки;

Извършва осчетоводяване на банкови операции;

Извършва осчетоводяване на данъци, акцизи и такси;

 Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи и спазване на установени срокове;

Съставя извлечения и справки от аналитични сметки;

- Изготвя счетоводни справки и отчети;

Участва в подготовка данни за статистическите отчети и формуляри и приключване на отчетни периоди и в съответствие с дейността.


Изисквания:

- завършено висше образование специалност „Счетоводство и контрол”, “Финанси” , “Икономика” или студент по същите специалности в последните две години на своето следване;
- организационни умения;
- висока компютърна грамотност (Word, Excel, Internet), както и работа със счетоводни софтуери;
- умения за работа в екип;
- познаване на нормативната уредба в областта на счетоводното и данъчното законодателство;
- желание за усъвършенстване и бързо професионално израстване;
- способност и желание за работа в изключително динамична среда;
- постоянен, комуникативен, съобразителен.


Компанията предлага:
- Трудов договор;
- Възможност за професионално развитие и кариера в компания, част от холдинг;
- Културна и стабилна корпоративна среда;
- Индивидуално разработена програма за встъпване в длъжността ;
- Фирмено обучение ;
- Отлични условия за работа.

Кандидатстване

Ако отговаряте на изискванията, ако сте амбициозен и постоянен в усилията си и искате да станете част от екипа на Астра Биоплант ЕООД, моля изпратете своето CV, мотивационно писмо и снимка на e-mail адрес:


HR@bulmarket.bg


 , преди датата на изтичане на обявата(31.08.2018). Само одобрените предварително кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор.